HỌC VIỆN KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ NAM ÚC

Học viện Kinh tế và Công nghệ Nam Úc (SAIBT) cung cấp chương trình đào tạo Chứng chỉ, Văn bằng chuyên nghiệp và Đại học được công nhận trên toàn quốc. Sinh viên hoàn thành chương trình học SAIBT,công nhận bởi đại học Nam Úc, được miễn giảm số chứng chỉ học trong chuẩn một[…]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ FLINDERS

Trung tâm đào tạo quốc tế Flinders (FISC) cung cấp các khóa Dự bị Đại học, chương trình Đại cương và Văn bằng chuyên nghiệp cho những sinh viên đang tìm kiếm cơ hội học tập chương trình bậc đại học tại trường Đại học Flinders. Những sinh viên tốt nghiệp Chương trình Đại cương[…]