TRƯỜNG CAO ĐẲNG BRAFORD

cao đẳng Bradford

Với hơn 600 sinh viên, trường Cao đẳng Bradford chú trọng vào vai trò xây dựng bước đệm cho sinh viên quốc tế thành công tại bậc đại học. Được thành lập năm 2012, Cao đẳng Bradford đã luôn là nơi tạo đà đến thành công cho hàng trăm sinh viên quốc tế có mong muốn học tập tại trường đại học danh tiếng Adelaide.

Chương trình học tai trường bao gồm:

  • Chương trình đại cương: nhằm xây dựng nền tảng cho các chương trình học lấy bằng cử nhân tại Đại học Adelaide.
  • Chương trình chuyển đồi: nhằm xây dựng nền tảng cho năm học thứ hai của các ngành Cử nhân Thương mại, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tài chính, Cử nhân Khoa học Máy tính, Cử nhân Thông tin Kinh tế, Cử nhân Khoa học và Kỹ thuật.
  • Chương trình Tiếng Anh dự bị: nhằm bồi dưỡng phát triển các kĩ năng Tiếng Anh cho sinh viên trước khi bắt đầu chương trình Đại cương và Chương trình chuyển đổi.

Video giới thiệu về trường

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: