THỰC TẬP

Thực tập là một cơ hội được một nhà tuyển dụng trao cho sinh viên, được gọi là thực tập, làm việc tại một nơi làm việc cố định, thời gian hạn chế. Hầu hết các đợt thực tập cuối cùng cho bất kỳ khoảng thời gian là khoảng một tuần hoặc 12 tháng. Một số đợt thực tập được trả lương trong khi đó những đợt thực tập khác được tiến hành trên cơ sở tự nguyện.

Thực tập có thể là bán thời gian hoặc toàn thời gian. Các đợt thực tập thường là bán thời gian nếu được cung cấp trong một học kỳ và toàn thời gian nếu được cung cấp trong các ngày nghỉ, các đợt thực tập thường 4-12 tuần. Thực tập là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm làm việc và thường được cung cấp như một tín chỉ đối với một chương trình văn bằng đại học.

Có một số liên kết phác thảo cơ hội thực tập tiềm năng như bên dưới:

  • Đại học Flinders: Khoa Máy tính, Kỹ thuật và Toán học cung cấp đến hai mươi bốn suất học bổng thực tập mỗi năm cho sinh viên thực tập những người muốn đảm nhận một vị trí bình thường mười tuần toàn thời gian làm việc như một thực tập nghiên cứu.
  • GradConnection: Với chương trình thực tập, cơ hội thực tập một lần, hướng dẫn công việc và nghiên cứu thông tin, GradConnection cho sinh viên nhiều sự lựa chọn khi đạt được kinh nghiệm làm việc trong suốt thời gian làm một sinh viên quốc tế.
  • Interships Down Under: Đầu tiên thành lập vào năm 2013, Interships Down Under cung cấp một dịch vụ toàn diện cho sinh viên quốc tế muốn tìm kiếm cơ hội thực tập trên khắp nước Úc.
  • Kampus: Một trang danh sách các công việc có trụ sở tại Adelaide, Kampus kết nối các doanh nghiệp với sinh viên tìm kiếm cơ hội kinh nghiệm làm việc.
  • Navitas Professional: Yêu cầu thông tin về các cơ hội thực tập Adelaide trên trang web của Navitas Professional.
  • Sinh viên thực tập: Nhận được nhiều cơ hội thực tập hiện nay từ nhiều nhà tuyển dụng, trang web này liệt kê các cơ hội thực tập ngắn hạn và năm cho sinh viên.
  • Đại học Adelaide: Đối với sinh viên học tại các khoa Chuyên môn tại Đại học Adelaide, có rất nhiều cơ hội từ các ngành liên quan cho các đợt thực tập được liệt kê trên trang web của họ.
  • Đại học Nam Úc: Nếu bạn là một sinh viên tại Đại học Nam Úc, bạn sẽ có cơ hội thực tập trong các lĩnh vực bao gồm kế toán, Kỹ thuật, CNTT, Tài chính, Quản lý nguồn nhân lực, Hậu cần, Thiết kế đồ họa, Marketing & Truyền thông, Khoa học môi trường, Quản lý sự kiện, và không vì lợi nhuận và quản trị kinh doanh.

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: