TABOR

 

Tabor là một trường tư cung cấp chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Được công nhận với hơn 40 cấp độ văn bằng chuyên ngành Nhân văn, Tư vấn, Hướng nghiệp (Youth work), Sư phạm, Mục vụ, Thần học, nghiên cứu liên văn hóa, Sức khỏe và Sự phát triển Quốc tế và TESOL, Tabor là hiện thân cho đạo đức và sự tuyệt hảo của giáo dục.

Sinh viên có cơ hội được học hỏi với đội ngũ giảng viên và nhân viên nhiệt tình, học tập trong môi trường thân thiện, sự hướng dẫn tương tác, lựa chọn học tập trực tuyến linh hoạt và thư viện với nguồn tài liệu tham khảo toàn diện. Những điề kiện này trở thành một phần đại diện của cộng đồng – nơi quan tâm đến những ý tưởng, kinh nghiệm và tương lai của sinh viên.

Video giới thiệu về trường

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: