SAIBT

 

Học viện Kinh tế và Công nghệ Nam Úc (SAIBT) cung cấp chương trình đào tạo Chứng chỉ, Văn bằng chuyên nghiệp và Đại học được công nhận trên toàn quốc. Sinh viên hoàn thành chương trình học SAIBT, công nhận bởi đại học Nam Úc, được miễn giảm số chứng chỉ học trong chuẩn một năm. Đa số những sinh viên này có thể bắt đầu học năm thứ hai của chuyên ngành đã chọn tại đại học Nam Úc.

SAIBT tọa lạc tại khuôn viên phía Đông Thành phố của đại học Nam Úc và mọi chương trình đều được giảng dạy bởi đội ngũ gỉang viên đại học Nam Úc.

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: