AIBT

AIBT đang nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục trong việc đào tạo kỹ năng, kiến thức và phát triển bản thân cho sinh viên.

Trường còn cung cấp các khóa học tương đương trình độ chứng chỉ cấp IV cho đến bậc sau đại học chuyên ngành kinh tế, quản lý, lãnh đạo, marketing và ngôn ngữ. Những khóa học của trường đều được nhà tuyển dụng thông qua và kết hợp với những chuyến thực tập tại các công ty địa phương.

Tất cả các chương trình học đều có giá trị liên thông lên bậc đại học, trong một vài trường hợp, sinh viên có thể được miễn giảm đến 1.5 năm học, ngoài ra, những chương trình bậc sau đại học là sự lựa chọn đúng đắn cho sinh viên định hướng lấy bằng Thạc sĩ.

Những lớp học quy mô mang lại cho sinh viên trải nghiệm học tập tốt hơn, đễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ giáo viên. Thành công với mục tiêu đào tạo nhân lực cho ngành kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, và giáo dục sau đại học, Nhiều sinh viên tốt nghiệp AIBT đã tự khởi nghiệp tại chính thành phố Adelaide.

Sinh viên đăng ký những khóa học chuyên môn đều có cơ hội tiếp cận những chương trình hỗ trợ học tiếng anh miễn phí.

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: