HỌC VIỆN KINH DOANH VÀ KỸ THUẬT ADELAIDE

Học viện Kinh Doanh và Kỹ Thuật Adelaide (AIBT) có trung tâm Ngôn ngữ giúp sinh viên phát triển/tăng cường vốn Anh ngữ phổ thông và học thuật. Mục tiêu của trung tâm này không chỉ cung cấp những kỹ năng mà còn truyền tải những trải nghiệm học tập đến cho mọi sinh viên.

  • Anh ngữ học thuật – chương trình phổ thông: Chuẩn bị cho du học sinh quốc tế từ môi trường không nói tiếng Anh có thể học tập tại các trường cấp III của Úc.
  • Anh ngữ học thuật – chương trình từ căn bản đến hậu THPT nâng cao: được thiết kế cho những du học sinh muốn nâng cao những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết học thuật để giúp họ thuận lợi trong việc theo học tại các trường đại học ở Úc, làm việc nơi công sở hoặc cho chính sự phát triển cá nhân để sinh sống thuận lợi ở Úc. Sinh viên hoàn thành chương trình này đủ khả năng để theo học các chương trình của AIBT.

 

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: