HỌC VIỆN CAO ĐẲNG ANH NGỮ EYNESBURY

Học viện cao đẳng Anh ngữ Eynesbury (ECAE) cung cấp các chương trình Anh ngữ chất lượng cao, trong môi trường thúc đẩy người học đạt được những thành tựu xuất sắc.

Tất cả chương trình đều được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên giỏi có bằng cấp về Giảng Dạy Anh Ngữ Cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác (TESOL), cam kết hỗ trợ bạn thành công trong học tập. ECAE là thành viên của Hội Anh Ngữ Australia (NA) và là thành viên của Chương Trình Giảng Dạy Chính Thức Anh Ngữ Quốc Gia Australia (NEAS).

Anh ngữ dành cho chương trình học tại Eynesbury bao gồm:

  • Anh ngữ phổ thông (Sơ cấp đến Trung cấp)
  • Anh ngữ học thuật (EAP) (Trung cấp đến Cao cấp)
  • Chương trình hỗn hợp

 

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: