THỊ THỰC

Cục Bảo vệ Di Trú và Biên giới có trang thông tin tiêu chuẩn thị thực cho Người nhập cảnh tạm thời. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện không, bạn hãy vào website để tìm hiểu nhé. Lựa chọn thị thực du học Hãy đăng ký Visa Finder tiện dụng này để[…]