GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH STUDYADELAIDE ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Cô Karyn Kent – người đầu tiên từ trái sang StudyAdelaide là một tổ chức của chính phủ của bang Nam Úc có  trách nhiệm quảng bá Nam Úc như là 1 địa điểm đến du học hàng đầu cho sinh viên quốc tế Mục tiêu của StudyAdelaide là đảm bảo cho các sinh viên[…]