VIỆC LÀM THÊM

Tìm việc làm bán thời gian có thể giúp hỗ trợ bạn về tài chính trong khi bạn thực hiện cuộc hành trình học tập của bạn ở Adelaide. Dưới đây là một số thông tin mà bạn cần biết về thị thực, tìm kiếm việc làm và những thứ khác. Quyền làm việc tại[…]

CƠ HỘI SAU TỐT NGHIỆP

Có nhiều con đường cho sinh viên quốc tế tìm việc làm sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo của bang Nam Úc. Dưới đây là một số những cơ hội tốt nghiệp có sẵn. Vụ Cộng Đồng và Hòa nhập xã hội (DCSI): Nhiều vai trò sau đại học tại DCSI là[…]

THỰC TẬP

Thực tập là một cơ hội được một nhà tuyển dụng trao cho sinh viên, được gọi là thực tập, làm việc tại một nơi làm việc cố định, thời gian hạn chế. Hầu hết các đợt thực tập cuối cùng cho bất kỳ khoảng thời gian là khoảng một tuần hoặc 12 tháng. Một[…]