CÂU CHUYỆN DU HỌC SINH

Hoàng đang học ngành Kỹ sư Robot và Điện tử tại Đại học Flinders. Mời bạn xem video bên dưới để biết Hoàng đã sử dụng các công nghệ tối tân trong ngành này phục vụ việc học và cách Hoàng thưởng thức, kết nối với thiên nhiên ở đây như thế nào nhé?

Liên hiện đang học ngành Kinh doanh tại TAFESA chia sẻ những trải nghiệm của cô ấy về việc học tại trường và trở thành Sứ giả sinh viên đã giúp cô ấy làm giàu trải nghiệm và vốn sống trong video bên dưới.

Hòa kết thúc ngành Điều dưỡng ở trường dạy nghề TAFESA và quay lại học Tiếng Anh để làm việc tại đây. Mời bạn xem video bên dưới để xem hành trình của Hòa trên bước đường hòa nhập với cuộc sống mới nhé.

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: