CƠ HỘI SAU TỐT NGHIỆP

GRADUATE OPPORTUNITIES

Có nhiều con đường cho sinh viên quốc tế tìm việc làm sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo của bang Nam Úc. Dưới đây là một số những cơ hội tốt nghiệp có sẵn.

 • Vụ Cộng Đồng và Hòa nhập xã hội (DCSI): Nhiều vai trò sau đại học tại DCSI là tính chất “chung”, cung cấp kinh nghiệm ở mức ghi nhận tại dự án và chính sách làm việc. Người tốt nghiệp sẽ rút được kinh nghiệm quan trọng trong suốt thời gian học đại học của họ, bao gồm cả văn bản, nghiên cứu, giải quyết vấn đề và phân tích.
 • Bộ Môi trường, Nước và Tài nguyên thiên nhiên (DEWNR): DEWNR cam kết thu hút, phát triển và giữ chân những người phù hợp với vai trò của người tốt nghiệp đại học, với mục tiêu hình thành một tương lai bền vững cho Nam Úc. DEWNR có hai chương trình sau đại học: chương trình bố trí vào đại học và chương trình đại học nói chung.
 • Lockheed Martin: Với hơn 800 nhân viên tại Úc, Lockheed Martin có nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp tại Nam Úc trong lĩnh vực CNTT, Khoa học máy tính, Cơ khí và Kỹ thuật. Tìm kiếm sinh viên tốt nghiệp linh hoạt có niềm đam mê, mong muốn cung cấp các kết quả sáng tạo, ứng viên cũng phải có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm.
 •  Sổ đăng ký sinh viên tốt nghiệp đại học của chính phủ: Khi bạn đang học năm cuối tại trường đại học – hoặc nếu bạn đã hoàn thành một bằng đại học trong năm cuối – bạn có đủ điều kiện để tham gia vào  Sổ đăng ký sinh viên tốt nghiệp đại học của chính phủ. Điều này giúp thông tin của bạn có sẵn cho các phòng ban của chính phủ mà đang muốn tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp.
 • Santos: Có nhiều cơ hội cho các sinh viên trong chương trình đại học và làm việc trong kỳ nghỉ, Santos nổi danh là một nhà tiên phong năng động Úc có nghĩa là nó giá trị tuyển dụng tài năng mới ở cấp đại học.
 • Tìm Kiếm: Tại Trang chủ, hãy vào danh sách các vị trí đăng ký và các công việc cho người tốt nghiệp trên khắp nước Úc, tìm kiếm danh sách toàn diện bao gồm học nghề, thực tập, thực tập làm thuyền viên và còn vai trò cơ sở khác.

Thị thực Cho người tốt nghiệp tạm thời (485 subclass)

Cục Bảo vệ Di Trú và biên Giới Úc đã đưa ra một Thị thực cho sinh viên tốt nghiệp đại học tạm thời (subclass 485) để thu xếp công việc sau nghiên cứu.

Các yêu cầu về cấp thị thực bao gồm:

 • Ở tại Úc
 • Dưới 50 tuổi
 • Có một thị thực hợp lệ
 • Đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của Úc hai năm
 • Đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh
 • Mới tốt nghiệp hoặc một trình độ đủ điều kiện hoặc có kỹ năng và trình độ chuyên môn có liên quan đến một nghề nghiệp trong danh sách ngành nghề (SOL).

Để biết thông tin chi tiết về tư cách để được sắp xếp công việc sau nghiên cứu và để biết thêm thông tin, có thắc mắc và có trả lời xin vui lòng nhấn vào đây.

Các thắc mắc liên quan đến việc xin thị thực, vui lòng xem ở đây.

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: