HỌC VIỆN KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ NAM ÚC

Học viện Kinh tế và Công nghệ Nam Úc (SAIBT) cung cấp chương trình đào tạo Chứng chỉ, Văn bằng chuyên nghiệp và Đại học được công nhận trên toàn quốc. Sinh viên hoàn thành chương trình học SAIBT,công nhận bởi đại học Nam Úc, được miễn giảm số chứng chỉ học trong chuẩn một năm. Đa số những sinh viên này có thể bắt đầu học năm thứ hai của chuyên ngành đã chọn tại đại học Nam Úc.

SAIBT tọa lạc tại khuôn viên phía Đông Thành phố của đại học Nam Úc và mọi chương trình đều được giảng dạy bởi đội ngũ gỉang viên đại học Nam Úc.

Chương trình đào tạo tại SAIBT bao gồm:

  • Văn bằng chuyên nghiệp ngành Nghệ Thuật
  • Văn bằng chuyên nghiệp ngành Kinh tế
  • Văn bằng chuyên nghiệp ngành Khoa học Sức khỏe
  • Văn bằng chuyên nghiệp ngành Công nghệ (công nghệ thông tin)
  • Văn bằng chuyên nghiệp ngành Công nghệ (kỹ thuật và môi trường)
  • Phó cử nhân chuyên ngành Quản lý
  • Chứng chỉ IV chương trình Dự bị Đại học
  • Tiếng Anh Học thuật

Chia sẻ của Sarah Nguyen về SAIBT

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: