LE CORDON BLEU

Được thành lập từ năm 1895, cho đến nay, Le Cordon Bleu đã trở thành một trong những trường nổi bật nhất có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục ẩm thực và dịch vụ.

Với tổng số 450 sinh viên-80% là sinh viên quốc tế – Le Cordon Bleu chuyên cung cấp chương trình đào tạo đại học và sau đại học ngành kinh doanh nhà hàng-khách dành cho đối tượng quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân.

Với một đội ngũ giảng viên tận tậm và 25 nhân viên đến từ trường đại học nam Úc và TAPE SA, trường trở thành một địa chỉ học tập được tìm kiếm nhiều nhất, có chương trình đào tạo cấp độ phổ biến nhất gồm: Cử nhân Kinh Doanh (ngành Quản lý Khách sạn Quốc tế), The Cử nhân Kinh Doanh (ngành Quản lý Nhà hàng Quốc tế), Thạc sĩ Quản lý Nhà hàng-Khách sạn Quốc tế & Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Quản lý Nhà hàng&Khách sạn Quốc tế).

Học phí là $ 62,400 cho chương trình Cử nhân 3 năm, và từ $31,200 đến $34,214 cho chương trình Thạc sĩ.

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: