TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Trường học ở Adelaide dù thuộc chính phủ, giáo hội hay tư nhân đều có danh tiếng vượt trội và bề bày thành tích trong việc mang lại giáo dục chất lượng cao cho du học sinh quốc tế.

Mời bạn nhấn vào các đường dẫn bên dưới để chọn trường phù hợp với mình nhé.

 1. Trường Quốc tế Adelaide
 2. Hệ thống trường công lập
 3. Cao đẳng Mercedes
 4. Cao đẳng Prince Alfred
 5. Cao đẳng Thánh Grogre
 6. Cao đẳng Trinity
 7. Trường nữ sinh Anh giáo Walford
 8. Cao đẳng Woodcroft
 9. Eynesbury
 10. Cao đẳng Immanuel
 11. Trường nữ sinh Adelaide
 12. Cao đẳng Seymour
 13. Trường chuyên thánh John
 14. USC
 15. Trường Westminster

ADELAIDE INTERNATIONAL SCHOOLEYNESBURY SENIOR COLLEGEGOVERNMENT SCHOOLSIMMANUEL COLLEGEMERCEDES COLLEGEOUR LADY OF THE SACRED HEART COLLEGEPRINCE ALFRED COLLEGESEYMOUR COLLEGEST GEORGE COLLEGEJohnTRINITY COLLEGE SENIOR SCHOOLUNIVERSITY SENIOR COLLEGE AT ADELAIDE UNIVERSITY INCWALFORD ANGLICAN SCHOOL FOR GIRLSWESTMINSTER SCHOOLWOODCROFT COLLEGE

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: