TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ FLINDERS

Trung tâm đào tạo quốc tế Flinders (FISC) cung cấp các khóa Dự bị Đại học, chương trình Đại cương và Văn bằng chuyên nghiệp cho những sinh viên đang tìm kiếm cơ hội học tập chương trình bậc đại học tại trường Đại học Flinders.

Những sinh viên tốt nghiệp Chương trình Đại cương FISC có cơ hội chắc chắn để tiếp tục học lên đại học tại Đại học Flinders cũng như sinh viên tốt nghiệp với Văn bằng chuyên nghiệp có thể bắt đầu vào học chương trình năm thứ hai của ngành học đã chọn.

Tọa lạc trong khuôn viên trường đại học Flinders, Bedford Park, FISC cung cấp trải nghiệm chân thực về cuộc sống sinh viên đại học lẫn cơ hội cư ngụ tại trường. Mọi sinh viên đều được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho thành công trong tương lai trước khi tốt nghiệp cử nhân tại trường đại học Flinders.

Chương trình học tại FISC bao gồm:

  • Chương trình Dự bị Đại học
  • Chương trình Đại cương
  • Văn bằng chuyên nghiệp ngành Thương mại
  • Văn bằng chuyên nghiệp ngành Khoa học

Giới thiệu về Trung tâm đào tạo quốc tế Flinders (FISC)

Nhận xét của bạn

%d bloggers like this: